ریسک چیست؟

ریسک چیست؟

ریسک چیست؟

ریسک در واقع به احتمال بروز حادثه غیرمنتظره و در بحث مالی بروز ضرر و زیان گفته می شود.

در مسائل مالی و سوادمالی مفهوم ریسک بسیار پر استفاده مهم است. از ریسک سرمایه گذاری بگیرید تا ریسک انتخاب یک شغل یا ریسک انتخاب کردن یا نکردن روش پس اندازی ریسک ورود یا عدم ورود به یک بازار و بسیاری از موارد دیگر از جمله بخش هایی است که در حوزه پولسازی ، سوادمالی ، ریسک در آنها کاربرد دارد.

اما در ادامه به یک سوال مهم می پردازیم:

ریسک شامل چه مواردی است؟

  • اجتناب از بین بردن ریسک و تهدید خاص با از بین بردن ریشه ی آن
  • تعدیل کاهش ارزش مالی مورد انتظار یک ریسک از طریق کاهش شرایط به وقوع پیوستن آن.
  • پذیرش عواقب ناشی از ریسک  از طریق توسعه یک برنامه اضطراری برای رویدادی که امکان دارد اتفاق بیفتد صورت می‌گیرد

مدیریت ریسک چهار هدف اصلی را دنبال می کند

  • شناسایی ریسک های احتمالی
  • کاهش یا تعدیل ریسک
  • فراهم کردن اصول منطقی برای تصمیم‌گیری بهتر در مورد ریسک ها
  • برنامه ریزی

مدیریت ریسک چگونه اتفاق می افتد

مدیریت ریسک در واقع به رفتاری گفته می شود که باعث کاهش آثار زیان آور یک فعالیت از طریق اقدامات آگاهانه چه پیش بینی حوادث و چه اقدامات دیگر باشد.در بحث مدیریت ریسک  معمولا ابتدا اقدام به شناسایی ریسک می‌کنند، بعد از آن آن را ارزیابی می‌کنند و در نهایت ارزیابی پیامدهای آن بررسی می‌شود و بعد از آن تحلیل اقداماتی که می‌توان در مواجهه با آن ریسک انجام داد را تعیین می‌کنند و از بین آنها اقدامات لازم را انتخاب می‌کنند و اقدام به اجرا می‌کنند و در نهایت بر این اقدامات نظارت انجام می‌دهند

چه بخواهیم و چه نخواهیم تمامی فعالیت های اقتصادی شامل ریسک است و حتی اگر در یک بحث اقتصادی تصمیمی هم نگیرید خود نیز یک ریسک است چراکه بی تصمیمی خود یک تصمیم است.پس در پاسخ این که ریسک چیست؟ بهترین راه و پاسخ افزایش دانش،اطلاعات و استفاده از تجربه مشاوران امین جهت بهترین تصمیمات در حوزه مالی است.

READ  دارایی چیست ؟

دیدگاهتان را بنویسید