دارایی چیست ؟

دارایی چیست ؟

اگر بخواهیم مفهوم اینکه دارایی چیست ؟ را بررسی کنیم می توانیم این موضوع را در دوقالب هوش مالی و علم حسابداری مورد بررسی قرار دهیم.

در بحث هوش مالی به کلیه اموال و منابع اقتصادی که منجر به ایجاد پول برای ما باشد دارایی گفته می شود اما

دارایی در علم حسابداری، عبارتست از کلیه اموال و حقوقی که دارای ارزش پولی باشند.

انواع دارایی

 • دارایی جاری
 • دارایی غیر جاری
 • دارایی مولد
 • دارایی غیر مولد

دارایی جاری:

عبارت است از موجودی نقد و سایر دارائیهایی که به طور معقول انتظار می رود ظرف یک سال به وجه نقد تبدیل شود،
به فروش رود یا مصرف شود مثل:

 • موجودی نقد
 • موجودی کالا
 • سرمایه گذاریهای کوتاه مدت
 • اسناد دریافتنی
 • هزینه های پیش پرداخت ها
 • ملزومات اداری و مصرفی

دارایی غیر جاری

 • دریافتنی های بلند مدت
 • سرمایه گذاری های بلند مدت
 • سرمایه گذاری در املاک
 • دارایی های نامشهود(حق اختراع،سرقفلی،حق امتیاز)
 • دارایی های ثابت مشهود(دارایی های که شکل فیزیکی دارند)
 • سایر دارایی ها

بدهی

نقطه دیگر مقابل دارایی ها بدهی ها هستند. بدهی عبارت است از تعهد انتقال منافع اقتصادی توسط فرد واحد تجاری ناشی از معاملات یا سایر رویدادها یا به بیان دیگر هر تعهدی که پول از جیب شما خارج می کند. در یادداشت دیگری به اینکه ما بدهی خوب و بدهی بد داریم هم خواهیم پرداخت.

تعریف سرمایه

در ادامه تعریف دیگری داریم که در رابطه با سرمایه است. سرمایه عبارت است از باقیمانده کسر بدهی از دارایی ها یا به عبارت ساده تر هرگاه بدهی های شما از دارایی های شما کم شد باقیمانده می شود سرمایه شما.

پس در این مقاله بررسی کردیم که دارایی چیست ؟ و در نقطه دیگر بدهی و سرمایه را هم شناختیم. شناخت کافی ما از از دارایی به تصمیم گیری بهتر ما در امور مالی کمک خواهد کرد. یادمان باشد افزایش دانش در حوزه پولسازی و سوادمالی خود یکی از قدم ها جهت نزدیک تر شدن به رهایی مالی است.

 

دیدگاهتان را بنویسید