تکنیک گروه اسمی

تکنیک گروه اسمی

 

تکنیک های خلاقیتی در کار آفرینی

بعد از آشنایی با تکنیک های خلاقیت در کار آفرینی  که شامل تکنیک دلفی ، طوفان ذهنی ، توهم خلاق  ، تکنیک چه می شد اگر….؟، DOIT،پی. ام. آی ،استخوان ماهی و…. می شود به سراغ تکنیک دیگری به نام تکنیک گروه اسمی می رویم                                                                                                                 و با تمام مزیت ها و ویژگی ها و راهکار های دسترسی و استفاده از آن آشنا می شویم و به این پی خواهیم برد که تکنیک های گروهی نیز می توانند سود مند باشند جای این که فقط سردرگم کننده ی کارآفرین .

 

تکنیک گروه اسمی

فن گروه اسمی جنبه های رأی دادن بدون بحث های محدود ترکیب می کند که توافق به دست می آید و شما بتوانید به یک تصمیم گروهی برسید

چه موقع از فن تکنیک گروه اسمی استفاده می شود ؟

  1. با موضوعی بحث انگیز، حساس، دارای موافق و مخالف یا بسیاری برجسته مواجه هستید و تصور می کنید عقیده های ضد و نقیض و ده‌ها دلیل جزئی و تفصیلی ممکن است بحث را فلج سازد.
  2. می خواهید مشارکت مساوی همه‌ی اعضا را تضمین کنید.
  3. علت اساسی و ریشه ای یک مسئله را شناخته، ولی شناخت نحوه ی اقدام و انتخاب یک گزینه از میان گزینه های بسیار مشکل است.

دیدگاهتان را بنویسید