مرکز آموزشی و فرهنگی حکیم از سال ۹۸ فعالیت خود را در زمینه کارآفرینی و مشاوره کسب و کار آغاز کرده است و در ادامه به عنوان اولین مرکز تخصصی در البرز اقدام به آموزش مباحث سوادمالی و پولسازی می نماید.

این مرکز با انتشار دو عنوان کتاب در این حوزه و همچنین چندین دوره ویدیویی و کارگاه حضوری سعی داشته آموزشی به روز و علمی را در اختیار علاقمندان این حوزه قرار دهد.

شما می توانید برای درخواست برگزاری دوره و کارگاههای آموزشی از طریق شماره ۰۲۶۳۴۵۳۱۱۰۶ با ما در ارتباط باشید.

مدیرعامل موسسه حکیم علیرضاعبادالهی

مجوز بهزیستی مشاوره و راه اندازی کسب و کار
Previous
Next