بایگانی برچسب: خلاق باش

نوع شناسي كارآفريني

نوع شناسي كارآفريني

نوع شناسي كارآفريني  با توجه به كاستيهاي نظريه هاي سنتي كارآفريني از جمله حاكميت تفكـر اقتـصادي وسودانگاري در تعريف كارآفريني و به تبع آن ايجـاد شـكاف بـيشتـر بـين افـراد و طبقههاي اجتماعي و گسترش نابرابريها، همچنين ظهور مجدد مـسايل و مـشكلهـاياجتماعي ناشي از اين نابرابريها، جامعهي جهاني نيازمند راهكارهايي اسـت كـه بتوانـد همراه با تامين […]

مهارت‌های کارآفرینی سازمانی را در خود رشد دهید.

مهارت‌های کارآفرینی سازمانی را در خود رشد دهید.

مراحل زیر را دنبال کنید تا مهارت‌های کارآفرینی سازمانی را در خود رشد دهید: مهارت‌های فردی مناسب را توسعه دهید کارآفرینان سازمانی همان مهارت‌ها و توانایی‌هایی را دارند که کارآفرینان دارند. آنها با اعتماد‌به‌نفس،خلاق و با‌پشتکار هستند، که در حل مشکلات تبحر دارند و از اینکه ایده‌هایشان را مطرح کنند نمی‌ترسند          […]

کارآفرینی چه اهمیت و چه مزایایی دارد؟

کارآفرینی چه اهمیت و چه مزایایی دارد؟

کارآفرینی چه اهمیت و چه مزایایی دارد؟ ۱)باعث تقویت مهارت‌های مدیریتی می‌شود یکی از بزرگ‌ترین مزایا، پتانسیل بالای آن برای شناسایی و تقویت توانمندی‌های مدیریتی کارآفرین  است. کارآفرین در طول فرآیند کارآفرینی یک مشکل را بررسی و راهکارهای مختلفی برای حل آن پیدا می‌کند؛ سپس گزینه‌های مختلف را از نظر هزینه و بازده بررسی می‌کند […]

تکنیک سینکتیکس

تکنیک سینکتیکس/Synectics

خلاقیت در کارآفرینی در بخش خلاقیت در کارآفرینی در قسمت های قبلی با انواع تکنیک ها از جمله تکنیک استخوان ماهی ،تکنیک چرا…..؟، تکنیک دلفی ، تکنیک DOIT، تکنیک توهم خلاق ، تکنیک گروه اسمی ، تکنیک طوفان ذهنی و…. آشنا شدیم حال به سراغ تکنیک کاربردی دیگری برای کارآفرینان خلاق می رویم کهتکنیک سینکتیکس/Synectics  […]

تکنیک گروه اسمی

تکنیک گروه اسمی

  تکنیک های خلاقیتی در کار آفرینی بعد از آشنایی با تکنیک های خلاقیت در کار آفرینی  که شامل تکنیک دلفی ، طوفان ذهنی ، توهم خلاق  ، تکنیک چه می شد اگر….؟، DOIT،پی. ام. آی ،استخوان ماهی و…. می شود به سراغ تکنیک دیگری به نام تکنیک گروه اسمی می رویم        […]

تکنیک دلفی

تکنیک دلفی

تکنیک دلفی یکی از تکنیک های خلاقیت در کارآفرینی به نام تکنیک دلفی در سال ۱۹۶۴ توسط نورمن دالکی، اولاف هلمر و نیکولاس رشر معرفی شد. این تکنیک چگونه تکنیکی است؟ این متد بسیار شبیه به تکنیک طوفان ذهنی است با این تفاوت که افراد هیچ گاه به صورت گروه در یک جلسه و دور […]

تکنیک تجزیه و تحلیل مورفولوژیک

تکنیک تجزیه و تحلیل مورفولوژیک

تکنیک های خلاقیت در کارآفرینی در این بخش از تکنیک های خلاقیت در کارآفرینی به ادامه تکنیک هایی که تا کنون با آنها آشنا شدیم می پردازیم که شامل:تکنیک طوفانذهنی،پی.ام.آی،نیلوفرآبی،DOIT، توهم خلاق،تکنیک چه می شود  اگر……! و…..است حال به سراغ تکنیک دیگری به نامتکنیک تجزیه و تحلیل مورفولوژیک می رویم و با خصوصیات و کاربرد […]

تکنیک چه می شود اگر….؟

تکنیک چه می شود اگر....؟

 تکنیک های خلاقیت در کارآفرینی حال به سراغ تکنیک های دیگر از تکنیک های خلاقیت می رویم ما قبلا با برخی از آنان که شامل:طوفان ذهنی ، پی. ام. آی ، توهم خلاق ، DOIT ، شکوفه ی نیلوفر آبی است آشنا شدیم و با تکنیک کاربردی و جالبی  به نام تکنیک چه می شود […]