بایگانی برچسب: خلاقیت

تکنیک سینکتیکس

تکنیک سینکتیکس/Synectics

خلاقیت در کارآفرینی در بخش خلاقیت در کارآفرینی در قسمت های قبلی با انواع تکنیک ها از جمله تکنیک استخوان ماهی ،تکنیک چرا…..؟، تکنیک دلفی ، تکنیک DOIT، تکنیک توهم خلاق ، تکنیک گروه اسمی ، تکنیک طوفان ذهنی و…. آشنا شدیم حال به سراغ تکنیک کاربردی دیگری برای کارآفرینان خلاق می رویم کهتکنیک سینکتیکس/Synectics  […]

تکنیک گروه اسمی

تکنیک گروه اسمی

  تکنیک های خلاقیتی در کار آفرینی بعد از آشنایی با تکنیک های خلاقیت در کار آفرینی  که شامل تکنیک دلفی ، طوفان ذهنی ، توهم خلاق  ، تکنیک چه می شد اگر….؟، DOIT،پی. ام. آی ،استخوان ماهی و…. می شود به سراغ تکنیک دیگری به نام تکنیک گروه اسمی می رویم        […]

تکنیک دلفی

تکنیک دلفی

تکنیک دلفی یکی از تکنیک های خلاقیت در کارآفرینی به نام تکنیک دلفی در سال ۱۹۶۴ توسط نورمن دالکی، اولاف هلمر و نیکولاس رشر معرفی شد. این تکنیک چگونه تکنیکی است؟ این متد بسیار شبیه به تکنیک طوفان ذهنی است با این تفاوت که افراد هیچ گاه به صورت گروه در یک جلسه و دور […]

تکنیک تجزیه و تحلیل مورفولوژیک

تکنیک تجزیه و تحلیل مورفولوژیک

تکنیک های خلاقیت در کارآفرینی در این بخش از تکنیک های خلاقیت در کارآفرینی به ادامه تکنیک هایی که تا کنون با آنها آشنا شدیم می پردازیم که شامل:تکنیک طوفانذهنی،پی.ام.آی،نیلوفرآبی،DOIT، توهم خلاق،تکنیک چه می شود  اگر……! و…..است حال به سراغ تکنیک دیگری به نامتکنیک تجزیه و تحلیل مورفولوژیک می رویم و با خصوصیات و کاربرد […]

تکنیک چه می شود اگر….؟

تکنیک چه می شود اگر....؟

 تکنیک های خلاقیت در کارآفرینی حال به سراغ تکنیک های دیگر از تکنیک های خلاقیت می رویم ما قبلا با برخی از آنان که شامل:طوفان ذهنی ، پی. ام. آی ، توهم خلاق ، DOIT ، شکوفه ی نیلوفر آبی است آشنا شدیم و با تکنیک کاربردی و جالبی  به نام تکنیک چه می شود […]

تکنیک توهم خلاق

تکنیک توهم خلاق

    تکنیک های کارآفرینی در این قسمت به ادامه ی آشنایی با تکنیک های خلاقیت در کارآفرینی می پردازیم که بعد از طوفان ذهنی،پی . ام .آی و چرا به تکنیک توهم خلاق می پردازیم و با آن آشنا می شویم تکنیک توهم خلاق خیلی اوقات آنچه را که فکر می کنیم واقعیت است، […]

تکنیک پی.ام.آی

تکنیک پی.ام.آی

 تکنیک های کارآفرینی یکی دیگر ازتکنیک های کار آفرینی بعد از تکنیک طوفان ذهنی است که باعث سنجش شخص در میزان خلاقیت وی در حوضه کارآفرینی خود می شود تکنیک پی.ام.آی (plus Minus Interesting) است که به آن می پردازیم. تکنیک پی. ام .آی (P.M.I/Plus Minus Interesting) یکی از ارزش های تکنیک  پی .ام.آی ( […]

تکنیک طوفان ذهنی

تکنیک طوفان ذهنی

روش ها و تکنیک های خلاقیت و نوآوری تکنیک های خلاقیت به عنوان ابزاری برای رشد خلاقیت و افزایش توان حل خلاق مسئله کمک شایانی به توان فرد در تمام مراحل خلاقیت و فرآیند حل خلاق مسئله می نماید. به عبارت دیگر هر یک از تکنیک های خلاقیت، مرحله یا مراحلی از فرآیند خلاقیت را […]