بایگانی برچسب: تکنیک های خلاقیت

تکنیک چه می شود اگر….؟

تکنیک چه می شود اگر....؟

 تکنیک های خلاقیت در کارآفرینی حال به سراغ تکنیک های دیگر از تکنیک های خلاقیت می رویم ما قبلا با برخی از آنان که شامل:طوفان ذهنی ، پی. ام. آی ، توهم خلاق ، DOIT ، شکوفه ی نیلوفر آبی است آشنا شدیم و با تکنیک کاربردی و جالبی  به نام تکنیک چه می شود […]

تکنیک طوفان ذهنی

تکنیک طوفان ذهنی

روش ها و تکنیک های خلاقیت و نوآوری تکنیک های خلاقیت به عنوان ابزاری برای رشد خلاقیت و افزایش توان حل خلاق مسئله کمک شایانی به توان فرد در تمام مراحل خلاقیت و فرآیند حل خلاق مسئله می نماید. به عبارت دیگر هر یک از تکنیک های خلاقیت، مرحله یا مراحلی از فرآیند خلاقیت را […]