بایگانی برچسب: توسعه

اختیار بودجه بندی                                                                         

اختیار بودجه بندی / خرید                                      اختیار بودجه بندی / خرید                                                                                                          

بودجه بندی چیست؟ اگر در زمینه بودجه بندی تازه کار هستید مهم است که بدانید بودجه بندی به چه معناست و چطور به شما کمک می کند تخمین بزنید چقدر دریافتی دارید و چطور خرجشان می کنید. بودجه بندی به یک برنامه ریزی مالی می گویند  که در آن دخل و خرج محاسبه میشود و تخمین […]

تکنیک گروه اسمی

تکنیک گروه اسمی

  تکنیک های خلاقیتی در کار آفرینی بعد از آشنایی با تکنیک های خلاقیت در کار آفرینی  که شامل تکنیک دلفی ، طوفان ذهنی ، توهم خلاق  ، تکنیک چه می شد اگر….؟، DOIT،پی. ام. آی ،استخوان ماهی و…. می شود به سراغ تکنیک دیگری به نام تکنیک گروه اسمی می رویم        […]

تکنیک تجزیه و تحلیل مورفولوژیک

تکنیک تجزیه و تحلیل مورفولوژیک

تکنیک های خلاقیت در کارآفرینی در این بخش از تکنیک های خلاقیت در کارآفرینی به ادامه تکنیک هایی که تا کنون با آنها آشنا شدیم می پردازیم که شامل:تکنیک طوفانذهنی،پی.ام.آی،نیلوفرآبی،DOIT، توهم خلاق،تکنیک چه می شود  اگر……! و…..است حال به سراغ تکنیک دیگری به نامتکنیک تجزیه و تحلیل مورفولوژیک می رویم و با خصوصیات و کاربرد […]

تکنیک در هم شکستن مفروضات

تکنیک در هم شکستن مفروضات

تکنیک های خلاقیت در کارآفرینی در این بخش از خلاقیت در کار آفرینی  به ادامه ی تکنیک هایی که قبلا در مورد آن صحبت کرده بودیم می پردازیم که شامل : تکنیک طوفان ذهنی،توهم خلاق ، پی.ام.ای DOIT ، شکوفه نیلوفر آبی ، تکنیک چه می شود اگر….!و…..بود حال سراغ تکنیک دیگری به نام تکنیک […]