بایگانی برچسب: ایده هاتو عملی کن

بازار خط مقدم ساحل

بازار خط مقدم ساحل

چگونه بازار خط مقدم ساحلی را انتخاب کنیم؟ اگر ارتشی بخواهد از راه دریا به سرزمینهای دشمن حمله کند ،باید از استراتژیی استفاده کند . در این استراتژی ارتشی بخشی از نیروهایش را در قسمتی از ساحل قلمرو دشمن پیاده می کند تا بتواند کنترل منطقه را به دست بگیرد و بدین طریق به قسمت […]

تقسیم بندی بازار

تقسیم بندی بازار

تقسیم بندی بازار چگونگی تقسیم بندی بازار                         الف ) طوفان فکری تقسیم بندی بازارکارتان را بااستفاده از طوفان فکری در مورد طیف وسیعی از فرصت های بازار شروع کنید و در این مسیر ایده های مسخره ای  را هم که فکر میکنید احتمال موفقیتشان […]

راه اندازی کسب و کار

راه اندازی کسب و کار

  راه اندازی کسب و کار تنها شرط لازم و کافی برای کسب و کار صرف نظر از نوع کسب و کارتان، باید از خود پرسید:تنها شرط لازم و کافی برای شروع هر کسب وکار چیست؟ و کارآفرین چیست؟ این شرط قطعا ، محصول ، فناوری ، نیاز مشتری ،  ، چشم انداز ،تیمی قوی […]

 تکنیک اسکمپر

 تکنیک اسکمپرSCAMPER

 تکنیک اسکمپرSCAMPER دربحث خلاقیت در کارآفرینی درتکنیک اسکمپردر طول روز ایده های جدید زیادی در ذهن انسان موج می زند که بعضی از آن ها واقعا با ارزش و بعضی بی ارزشند. اما تا زمانی که آن ها را شکار نکنیم نمی توانیم بگوییم کدام ارزشمند است. چرا که فرآیند خلاقیت و نوآوری از تصور […]

تکنیک سینکتیکس

تکنیک سینکتیکس/Synectics

خلاقیت در کارآفرینی در بخش خلاقیت در کارآفرینی در قسمت های قبلی با انواع تکنیک ها از جمله تکنیک استخوان ماهی ،تکنیک چرا…..؟، تکنیک دلفی ، تکنیک DOIT، تکنیک توهم خلاق ، تکنیک گروه اسمی ، تکنیک طوفان ذهنی و…. آشنا شدیم حال به سراغ تکنیک کاربردی دیگری برای کارآفرینان خلاق می رویم کهتکنیک سینکتیکس/Synectics  […]

تکنیک در هم شکستن مفروضات

تکنیک در هم شکستن مفروضات

تکنیک های خلاقیت در کارآفرینی در این بخش از خلاقیت در کار آفرینی  به ادامه ی تکنیک هایی که قبلا در مورد آن صحبت کرده بودیم می پردازیم که شامل : تکنیک طوفان ذهنی،توهم خلاق ، پی.ام.ای DOIT ، شکوفه نیلوفر آبی ، تکنیک چه می شود اگر….!و…..بود حال سراغ تکنیک دیگری به نام تکنیک […]

تکنیک شکوفه ی نیلوفرآبی

تکنیک شکوفه ی نیلوفرآبی

تکنیک های کارآفرینی بعد از تکنیک هایی که شامل : تکنیک طوفان ذهنی،پی.ام.آی ، توهم خلاق و DOIT می شود حال به سراغ تکنیک دیگری از تکنیک های خلاقیت درکارآفرینی می رویم  و با آن آشنا می شویم که به تکنیک شکوفه ی نیلوفرآبی شهرت دارد تکنیک شکوفه ی نیلوفرآبی برگرفته از چیست؟ این تکنیک […]