۱۰مرداد/۹۷

دوره مهارتهای هفتگانه کامپیوتر

مرکز آموزشی حکیم دوره مهارتهای هفتگانه کامپیوتر را ویژه ترم تابستان برگزار می نماید: دوره دوم فشرده کلاسهای ICDL شروع کلاس از هفته اول مرداد ۹۷(->ثبت نام تمام شد) دوره سوم فشرده کلاسهایبیشتر…