مرزهای کارآفرینی اجتماعی

مرزهای کارآفرینی اجتماعی

مرزهای کارآفرینی اجتماعی در خصوص تعریف کارآفرینی اجتماعی، باید توجه کرد که مرزهایی ایجاد می‌شود و برخی فعالیت‌های شایسته‌ای دیده می‌شود که با تعریف ما سازگاری ندارد. عدم شناسایی مرزهای مشخص می‌تواند مفهوم کارآفرینی اجتماعی را چنان بسط دهد که تبدیل به عبارتی بی‌معنی شود. دو شکل عمده از فعالیت‌های باارزش اجتماعی وجود دارند که […]

ویژگی کارآفرینان اجتماعی

ویژگی کارآفرینان اجتماعی

ویژگی  شخصیتی و رفتاری کارآفرینان اجتماعی جرج دیز در مقالهایی که به حق به عنوان منبعی که بیشترین مراجعه در حوزهی کارآفرینی به آن است به شش ویژگی عمدهی کارآفرینان اجتماعی  که شامل شخصیت و رفتار آنان می شود اشاره میکند که به شرح زیر است: آنها عامالن تغییر در بخش اجتماعی هستند؛ برای خلق […]

انواع کارآفرینی اجتماعی                    

انواع کارآفرینی اجتماعی                    

انواع کارآفرینی اجتماعی                     انواع کارآفرینی اجتماعی به سه نوع دسته بندی شده است: (۱کارآفرینی اجتماعی یکپارچه: هر فعالیت اقتصادی که به طور روشن و به منظور ایجاد دستاوردهای مثبت اجتماعی برپایه ی ارزشها و نیازهای اجتماعی طراحی شده باشد، کارآفرینی اجتماعی یکپارچه بهشمار میآید. (۲ کارآفرینی اجتماعی توزیع مجدد: هر فعالیت اقتصادی که در […]

نوع شناسي كارآفريني

نوع شناسي كارآفريني

نوع شناسي كارآفريني  با توجه به كاستيهاي نظريه هاي سنتي كارآفريني از جمله حاكميت تفكـر اقتـصادي وسودانگاري در تعريف كارآفريني و به تبع آن ايجـاد شـكاف بـيشتـر بـين افـراد و طبقههاي اجتماعي و گسترش نابرابريها، همچنين ظهور مجدد مـسايل و مـشكلهـاياجتماعي ناشي از اين نابرابريها، جامعهي جهاني نيازمند راهكارهايي اسـت كـه بتوانـد همراه با تامين […]

مهارت‌های کارآفرینی سازمانی را در خود رشد دهید.

مهارت‌های کارآفرینی سازمانی را در خود رشد دهید.

مراحل زیر را دنبال کنید تا مهارت‌های کارآفرینی سازمانی را در خود رشد دهید: مهارت‌های فردی مناسب را توسعه دهید کارآفرینان سازمانی همان مهارت‌ها و توانایی‌هایی را دارند که کارآفرینان دارند. آنها با اعتماد‌به‌نفس،خلاق و با‌پشتکار هستند، که در حل مشکلات تبحر دارند و از اینکه ایده‌هایشان را مطرح کنند نمی‌ترسند          […]

فواید و خطرات کارآفرین سازمانی

فواید و خطرات کارآفرین سازمانی

فواید و خطرات کارآفرینی سازمانی خیلی از کارآفرینان، وقتی هنوز برای فرد دیگری کار می‌کنند، مقدمات کارآفرینی کسب‌و‌کار خود را فراهم می‌کنند. کارآفرین سازمانی بودن به شما این امکان را می‌دهد تا از منابع و ارتباطات سازمان برای کار کردن روی ایده‌ی خود استفاده کنید و با خیال آسوده علاوه بر انجام وظایف شغلی‌تان، دانش […]

کارآفرینی سازمانی چیست؟

کارآفرینی سازمانی چیست؟

کارآفرینی سازمانی چیست؟ بیایید ببینیم دقیقا کارآفرینی سازمانی چیست. می‌توانید نوشت‌افزار اداری را بدون کاغذ یادداشت‌های چسب‌دار کوچک تصور کنید؟ آیا بدون وجود پلی‌استیشن‌های سونی، کنسول‌های بازی‌های کامپیوتری می‌توانستند به محبوبیت فعلی دست پیدا کنند؟ آیا می‌توانید فیسبوک را بدون گزینه‌ی «like» تصور کنید؟ تمامی این محصولات محبوب و دوست داشتنی حاصل تلاش کارآفرینان سازمانی […]

زنان کارآفرین

زنان کارآفرین

زنان کارآفرین تحقیقات نشان می‌دهد طی یک دهه‌ی گذشته به‌ویژه از سال ۲۰۰۰ تاکنون دو تحول عمده در تجارت و اقتصاد بین‌المللی در حال وقوع است. تحول نخست رشد چشمگیر و انفجارگونه‌ی زنان کارآفرین و تحول دوم رشد حجم تجارت بین‌المللی است. این دو تحول در کنار هم باعث ارتقای سطح اقتصادی زنان و در […]

خانواده و كارآفريني و نقش زنان در توسعه

خانواده و كارآفريني و نقش زنان در توسعه

خانواده و كارآفريني خانواده، كانوني است كه در شكل‌گيري ويژگي‌های کارآفرینی، مي‌تواند نقش حياتي ايفا كند. در جوامع سنتي كه مردان نقش «نان‌آوري» و زنان نقش «خانه‌داري و تربيت فرزندان» را برعهده داشتند، انتقال ايده‌ی كسب‌وكار بيشتر از طرف مرد صورت مي‌گرفت؛ ساختار جديد خانواده درجامعه‌ی امروز و به تبع آن خروج زن از خانه، […]

کارآفرینی بانوان

کارآفرینی بانوان

کارآفرینی بانوان وقتي بحث از اشتغال و کارآفرینی زنان به ميان مي‌آيد، تعداد بانوان كارمند به ذهن متبادر مي‌شود، در حالي كه بالاترين ميزان اشتغال به زنان روستايي و خوداشتغال و کارآفرین شهري اختصاص دارد. بنابراین یکی از مهم‌ترین معیارها جهت سنجش درجه توسعه یافتگی یک کشور، میزان اهمیت و اعتباری است که زنان در […]