مرکزفرهنگی آموزشی حکیم

مرکزبرگزاری کلاسهای فنی و مهندسی و انگلیسی

ICDL چیست؟

گواهی‌نامه کار با کامپیوتر در حوزه اروپا (ECDL) و خارج از اروپا گواهی‌نامه بین‌المللی ICDL نامیده می‌شود. این گواهی‌نامه یک استاندارد جهانی برای مهارت‌های کامپیوتری محسوب شده و یک گواهی‌نامه […]