به گزارش روابط عمومی کانون فرهنگی حکیم کارگاه آموزشی سوادرسانه ای با حضور دانشجویان جامعه هدف کمیته امداد در سالن جلسات کمیته امداد کرج با حضور مهندس علیرضا عبادالهی کارشناس سوادرسانه و مدرس دانشگاه برگزار شد.

در این کارگاه به مباحثی ازجمله چهارچوب های رسانه ای،تکنیک های اقناع در رسانه ها،شناخت خبر و دریافت پیام ها از رسانه ها پرداخته شد.