به گزارش روابط عمومی کانون فرهنگی حکیم کارگاه آموزشی سوادرسانه ای با حضورخانواده و بانوان منطقه اخترآباد به عنوان یکی از مناطق آسیب پذیر شهر کرج در مسجد منطقه اخترآباد با حضور مهندس علیرضا عبادالهی کارشناس سوادرسانه و مدرس دانشگاه برگزار شد.

در این کارگاه بعد از بررسی وضعیت استفاده خانواده ها از رسانه های اجتماعی و نحوه تعامل آنها با رسانه های سنتی راهکارهای آموزشی مرتبط به ایشان ارائه شد.

منطقه اخترآباد یکی از مناطق تحت پوشش پایگاههای اجتماعی سازمان تبلیغات اسلامی است که این کارگاه با همکاری این پایگاه با کانون فرهنگی حکیم در این منطقه برگزار شد.