به گزارش روابط عمومی موسسه غیرانتفاعی حامیان آتیه حکیم البرز دوره چهارم از کارگاههای آموزش کارآفرینی و مهارتهای زندگی  ویژه دی ماه نود و هفت با حضور  آقای علیرضا عبادالهی مدرس دانشگاه و مدیر عامل موسسه در محل موسسه با حضور جامعه هدف بهزیستی برگزار شد.

در این دوره علاوه بر ارائه آموزش های لازم مشاوره های فردی و بررسی کسب و کارهای مدنظر هر یک از افراد حاضر در کارگاه نیز مورد بررسی قرار گرفت.

ضمن آنکه در پایان دوره گواهی شرکت در دوره برای تمامی شرکت کنندگان صادر شد.