به گزارش روابط عمومی موسسه غیرانتفاعی حامیان آتیه حکیم البرز دوره سوم از کارگاههای آموزش کارآفرینی و مهارتهای زندگی  ویژه آبان ماه نود و هفت با حضور  آقای علیرضا عبادالهی مدرس دانشگاه و مدیر عامل موسسه در محل موسسه با حضور جامعه هدف بهزیستی برگزار شد.

در این دوره علاوه بر ارائه آموزش های لازم مشاوره های فردی و بررسی کسب و کارهای مدنظر هر یک از افراد حاضر در کارگاه نیز مورد بررسی قرار گرفت.

یکی از مهمترین مباحث در بحث اشتغال، شناخت بازار کار توسط فردی است که قصد کارآفرینی دارد که در این دوره سعی شد با ارائه اطلاعات و آموزش های بروز به این مهم دست یافته شود.

ضمن آنکه در پایان دوره گواهی شرکت در دوره برای تمامی شرکت کنندگان صادر شد.