به گزارش روابط عمومی موسسه غیرانتفاعی حامیان آتیه حکیم البرز دوره سوم از کارگاههای آموزش کارآفرینی و مهارتهای زندگی  ویژه مهرماه نود و هفت با حضور  آقای علیرضا عبادالهی مدرس دانشگاه و مدیر عامل موسسه و خانم دکتر قدیری مدیر موسسه پارس روان در محل موسسه حکیم با حضور جامعه هدف بهزیستی برگزار شد.

در این دوره موضوعات مرتبط با مهارتهای زندگی از جمله هنر نه گفتن،ارتباط موثر،خودشناسی،توسعه فردی ،تحمل مشکلات و راهکارهای فائق آمدن بر آن توسط خانم دکتر قدیری ارائه شد.

در ادامه دوره مباحث مرتبط با بازار و کارآفرینی و تفاوت های عمده آن با کارگری وکارمندی توسط مهندس عبادالهی ارائه شد.

ضمن آنکه در پایان دوره گواهی شرکت در دوره برای تمامی شرکت کنندگان صادر شد.