چگونه برای سال جدید اهداف مالی تعیین کنیم

چگونه برای سال جدید اهداف مالی تعیین کنیم

یکی از اقداماتی که هرفرد برای سال جدید خود باید در نظر بگیرد تعیین اهداف مالی و به طورکلی برنامه ریزی مالی است.درواقع سوالی که ابتدای سال از خود می پرسیم این است که چگونه برای سال جدید اهداف مالی تعیین کنیم و البته این سوال پرتکرار در جلسات مشاوره های مالی است.اما چگونه می توانیم برای سال جدیدخود هدف گذاری کنیم؟ این سوالی است که یک فرد با سوادمالی به دنبال پاسخ آن است. در اینجا چند راهکار به صورت کلی به شما ارائه می شود که بتوانید حدودهدف گذاری مناسبی را برای امورمالی خود داشته باشید ضمن اینکه تعیین هدف های مالی در بسیاری از حوزه ها هم شخصی است و لازم است براساس اولویت ها و نیازهای خود تعیین کنید.

نوع یک هدفگذاری مالی:

 • نوشتن اهداف مالی خود
 • مشخص کردن هزینه هرکدام از اهداف
 • تعیین نقشه راه و فرآیند اجرای اهداف
 • مستندسازی نتایج

نوع دو هدف گذاری مالی:

 • پرداخت بدهی
 • پس انداز کردن میزان مشخص از درآمد
 • نوشتن یک برنامه مناسب برای سرمایه گذاری
 • طراحی برنامه پرداخت مالیات
 • طراحی برنامه مناسب برای استفاده از خدمات بیمه ای(عمر،سرمایه و …)
 • آغاز یا افزایش مبلغ صندوق هزینه های ضروری(اضطراری)
 • طرای یک برنامه یا بروز رسانی برنامه بازنشستگی

اما کلید طراحی اهداف مالی و فرآیند طراحی آن چیست؟

به طور کلی برای رسیدن به اهداف مالی ما نیازمند انظباط رفتاری در حوزه مدیریت هزینه ها، پرداخت ها و قبض ها، امور مالیاتی، ارزیابی سرمایه گذاری،شناخت و انطباق با مقررات مالی و پولی، هزینه های سرمایه ای و درنهایت برنامه ریزی استراتژیک و تحلیل مالی هستیم.

READ  ترس از مسائل مالی: ۴ نکته برای اینکه چگونه با مسائل مالی ترسناک خود روبرو شویم

علت طراحی اهداف مالی

درنهایت علت طراحی اهداف مالی سالانه چیست؟ با طراحی این اهداف شما با نیازهای فعلی و آتی خود روبرو می شوید و براساس مواردی که لحاظ کرده اید آماده انجام و مدیریت امورمالی خواهید شد و بر همین اساس می توانید به طورمناسب تری با شرایط مواجه شوید و جلوی بروز مسائل غیرقابل پیش بینی را تا حد بیشتری بگیرید.

نهایتش که چی؟

این پیش بینی عملا به شما در داشتن ثبات مدیریت مالی شخصی کمک می کند و در میان مدت علاوه بر آرامش مالی باعث رسیدن به رهایی مالی برایتان خواهد شد. پس وقتی فکر می کنید که چگونه برای سال جدید اهداف مالی تعیین کنیم دارید قدمی به سوی رهایی مالی خود بر می دارید.

دیدگاهتان را بنویسید