فرایند جذب مشتری

فرایند جذب مشتری

فرایند جذب مشتری دست به جیب را ترسیم کنید

گامی بزرگ برای تعیین چگونگی عرضه محصول به مشتریان و دریافت بهای ان است.

نقشه ای از فرایند جذب مشتری دست به جیب :

  • طول چرخه  فروش را درک خواهید کرد.طول چرخه فروش یکی از عوامل تعیین کننده و بسیار مهم است که نشان می دهد جذب مشتریان جدید چقدر هزینه دارد.
  • بنیانی برای محاسبه هزینه های جذب مشتری شکل خواهید داد . شما باید به نقطه ای برسید که در ان پولی که از مشتریان فعلیتان به دست می اورید از هزینه های جذب مشتریان جدید بیشتر باشد.
  • موانع پنهان محدود کننده توانایی فروش محصول و دریافت پول شناسایی خواهید کرد.
  • قادر خواهید بود تا به وام دهندگان و یا سرمایه گذارانتان نشان دهید که فرایند خرید مشتریان را درک می کنید زیرا همین مسئله برای بسیاری از این افرادیکی از پیش نیازهای سرمایه گزاری در کسب و کارتان محصوب می شود.

چگونه این فرایند را ترسیم کنید

مشتریان چگونه مشخص می کنند که نیاز و یا فرصت تغییر وضعیت جاری شان را دارند و اینکه چگونه مشتریان را تحریک کنید تا احساس کنند باید کار متفاوتی را انجام دهند .

  • مشتریان چگونه از وجود محصولتان خبردار خواهند شد .
  • مشتریان محصولتان را چگونه تحلیل خواهند کرد.
  • مشتریان چگونه محصولتان را خریداری خواهند کرد.
  • مشتریان چگونه محصولتان را به کار خواهند گرفت .
  • مشتریان چگونه بهای محصولتان را پرداخت می کنند .

دیدگاهتان را بنویسید