مولفه تعیین کننده ی بازار

مولفه تعیین کننده ی بازار

سه مولفهتعیین کننده ی بازار عبارت اند از:

  1. مولفه تعیین کننده ی بازار درون بازارمحصولات مشابهی را خریداری کنند
  2. مشتریان درون بازار چرخه فروش مشابهی دارند و انتظار دارند که محصولات نیز به یک صورت ارزش ایجاد کنند .
  3. تبلیغات « دهان به دهان » در میان مشتریان بازار وجود دارد، یعنی انها می توانند برای یکدیگر منبع با ارزشی از اطلاعات درباره محصولات باشند.

سه مولفه تعیین کننده بازار به این مفهوم است که بتوانید بازده خوبی از بزارتان به دست اورید و انقدر خوش شانس باشید که به ان موقعیت جادویی که همه شرکت های نوپا به دنبال ان اند دست یابند« افتادن به سر زبان ها».

ساخت پروفایل کاربر نهایی در تعیین کنندگان بازار

لازم است بدانید که برای موفقیت در مولفه تعیین کننده ی بازار باید کسب و کارتان را بر مبنای مشتریانی که به انها خدمات عرضه می کنید بنا نهید، نه اینکه صرفا به دنبال فروش محصول یا خدمتتان به بازار باشید.

هر مشتری در حقیقت از یک کاربر نهایی و یک واحد تصممیم گیری  در مولفه تعیین کننده ی بازار تشکیل شده است. کاربر نهایی به احتمال زیاد یکی از بخش های جدایی ناپذیر واحد تصمیم گیری است اما معلوم نیست که مهم ترین شخص ان نیز باشد.به بیان دقیق تر:

  • کاربر نهایی : شخص حقیقی است که از محصولتان استفده خواهد کرد . کاربر نهایی معمولا عضو خانوار یا سازمانی است که محصولتان را می خرد .
  • واحد تصمیم گیری: افرادی که تصمیم می گیرند ایای مشتری محصولتان را بخرد یا نه.

این افراد عبارتند از:

  1. قهرمان:

شخصی است که می خواهد مشتری ، محصول را بخرد در اغلب موارد او همان کاربر نهایی است .

  1. خریدار اقتصادی اصلی (اولیه ) :

شخصی است که اختیار پرداخت پول برای خرید محصول را دارد . برخی مواقع این شخص همان کاربر نهایی است.

  1. تاثیرگزاران، دارندگان قدرت لغو تصمیم، اداره خرید و : …

افرادی که بر تصمیمات خریدار اقتصادی اصلی تسلط یا کنترل مستقیم دارند.

دیدگاهتان را بنویسید