در دوره یک ماهه آموزشی شیرزنان کارآفرین به صورت آنلاین مباحث مرتبط با کارآفرینی به صورت کاملا عملیاتی ارائه می شود.

در هر جلسه دوره علاوه بر ارائه مباحث علمی و عملیاتی تمرین های عملی به شرکت کنندگان ارائه می شود که آنها بعد از تکمیل تمرین ها آن را به مدرس دوره می فرستند و مورد بازبینی و تحلیل قرار می گیرد.

در پایان این دوره علاوه بر آنکه مباحث آموزشی به طور کامل در اختیار شرکت کنندگان قرار می گیرد هر کدام یک کسب و کار را در دنیای واقعی راه اندازی می کنند.