تکنیک DOIT

تکنیک DOIT

تکنیک های خلاقیت

حال بعد از آشنایی با تکنیک های نام برده شده  که شامل:طوفان ذهنی،پی.ام .آی ،چراو توهم خلاق است به سراغ یک تکنیک کوتاه و مهم و کاربردی  به اسم تکنیک DOIT می رویم و با  خصوصیات و ویژگی های آن آشنا می شویم

ریشه تکنیک  DOIT

نام این تکنیک از حروف اول چهار کلمه ی Define به معنی تعریف کردن Open به معنی باز کردن Identify به معنی شناسایی Transform به معنی تبدیل کردن، تشکیل شده است که کلمه DOIT  را می سازد و سبب آشنایی دقیق تر ما با این تکنیک مهم و کاربردی می شود و به ایجاد تفکری بهتر کمک می کند

 DOIT برای چه چیزی استفاده می شود

منظور از انتخاب این واژگان  در تکنیک DOITاین است که برای حل مشکل لازم است .

که ابتدا موضوع و مسئله را دقیق تعریف و مشخص نمود. وسپس ذهن را برای راه حل های مختلف باز نگه داشته تا بهترین راه حل شناسایی و در نهایت آن را به عمل تبدل می کند .

یک مثال ساده

مثال فرد کارآفرین برای رهایی و شک از مشکلی که برای او  در حیطه خلاقیت پیش می آید با استفاده از این تکنیک می تواند مشکل را برطرف کند و ذهن خود را برای خلاقیتی بهتر آماده کند

دیدگاهتان را بنویسید