تکنیک پی.ام.آی

تکنیک پی.ام.آی

 تکنیک های کارآفرینی

یکی دیگر ازتکنیک های کار آفرینی بعد از تکنیک طوفان ذهنی است که باعث سنجش شخص در میزان خلاقیت وی در حوضه کارآفرینی خود می شود تکنیک پی.ام.آی (plus Minus Interesting) است که به آن می پردازیم.

تکنیک پی. ام .آی (P.M.I/Plus Minus Interesting)

یکی از ارزش های تکنیک  پی .ام.آی ( Plus Minus Interesting|)آن است که انسان را مجبور می سازد تا دقایقی بر خلاف قالب های ذهنی اش تفکر کندو به مرور نسبت به قالب های ذهنی خود آگاه تر و مسلط تر شود، لذا آمادگی ذهنی بیشتری برای خلاقیت پیدا می کند.                                                                            نام این تکنیک بر گرفته  ازحروف اول سه کلمه plus به معنی افزودنی،Minus  به معنی کاستن وInteresting  به معنی جالب می باشد.

روش کار پی.ام.آی

روش کار چنین است که ابتدا فرد توجهش را به نکات مثبت موضوع یا پیشنهاد و سپس به نکات منفی و نهایتاً به نکات جالب و تازه آن که نه مثبت است و نه منفی، معطوف می کند و در پایان نسبت به تهیه لیست نکات مثبت یا مزایای موضوع، لیست موانع، محدودیت ها و نکات منفی موضوع و لیست نکات جالب و تازه موضوع اقدام می کند.

کاربردهایتکنیک پی.ام.آی

یکی از مهمترین کاربردهای تکنیک پی.ام.آی زمانی است که نسبت به یک قضیه اطمینان داریم، نه مواردی که نسبت به آن شک و ابهام داریم. به عبارت دیگر هر چه نسبت به موضوعی بیشتر بدبین یا خوش بین باشیم استفاده از این تکنیک کارگشاتر و اثر بخش تر خواهد بود. برای یافتن نکات جالب کافی است که جمله ی “چقدر جالب می شود اگر..” را کامل کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید