بازار خط مقدم ساحل

بازار خط مقدم ساحل

چگونه بازار خط مقدم ساحلی را انتخاب کنیم؟

اگر ارتشی بخواهد از راه دریا به سرزمینهای دشمن حمله کند ،باید از استراتژیی استفاده کند .

در این استراتژی ارتشی بخشی از نیروهایش را در قسمتی از ساحل قلمرو دشمن پیاده می کند

تا بتواند کنترل منطقه را به دست بگیرد و بدین طریق به قسمت های دیگر قلمرو دشمن حمله کند.

بر همین اساس بازار خط مقدم ساحلی بازاری است که بر بازارهای مجاور با طیف متنوعی از تقاضا چیره شوید و بر وسعت بازار خود بیفزایید.

هفت معیاری که در قسمت اول درباره ی محدود کردن فرصت های بازار برشمردم برای نیز سودمند خواهد بود:

  1. ایا مشتری هدفبودجه خوبی دارد؟
  2. ایا مست ری هدف به راحتی در دسترس نیروی فروشتان قرار دارد؟
  3. ایا مستری هدف دلیل قانع کننده ای برای خرید دارد؟
  4. ایا هم اکنون می توانید به یاری شرکایتان محصول کاملی را عرضه کنید؟
  5. ایا رقابط شدیدی وجود دارد که بتواند مانع شما شود؟
  6. اگر در این بخش موفق شوید ایا میتوانید از ان مانند اهرمی برای ورود به بخش های دیگر استفاده کنید؟
  7. ایا این بازار با ارزش ها و تمایلات و اهداف تیم موسستان سازگار است؟

 

بازار خط مقدم ساحلیتان هنوز نیاز به تقسیم بندی بیشتری دارد

زمانی که شروع به تمرکز به بازار خط مقدم ساحل می کنید متوجه می شوید که می توان انرا  به بازار های کوچکتری نیز تقسیم کرد. این تقسیم بندی بسیار خوب است و نباید نگران این مسئله باشید که می خواهیید بر بازاری تمرکز کنید.

شما باید کارتان را در بازاری آغاز کنید که بتوانید در مدت کوتاهی بر کل بازار تسلط پیدا کنید، بنابراین یک بازار متمرکز و محدود برای رسیدن به چنین مقصودی بهترین انتخاب است.

دیدگاهتان را بنویسید