اختیار بودجه بندی                                                                         

اختیار بودجه بندی / خرید                                      اختیار بودجه بندی / خرید                                                                                                          

بودجه بندی چیست؟

اگر در زمینه بودجه بندی تازه کار هستید مهم است

که بدانید بودجه بندی به چه معناست و چطور به شما کمک می کند

تخمین بزنید چقدر دریافتی دارید و چطور خرجشان می کنید.

بودجه بندی به یک برنامه ریزی مالی می گویند

 که در آن دخل و خرج محاسبه میشود و تخمین میزند در یک بازه زمانی مشخص یک فرد چقدر پول درمی آورد و چقدر هزینه می کند.

اختیار بودجه بندی / خرید                                                                        

یکی از عوامل کلیدی هر یک از مولفه های این گام شناسایی اختیارات بودجه بندی/خرید هر یک ازافراد درگیر در ان مولفه است .

یکی از محدودیت های رایجی که به ان برخورد خواهید کرد:

در اختیار بودجه بندی این است که فرد بدون تایید مافق خود نتواند اقلامی را بخرد که مجموع بهای انها بیش از مبلغ خاصی(مثلا پنج هزاردلار)باشد.

شناسایی این محدودیت هامی تواند به چهار چوب قیمت گذاری تان کمک کند

زیرا قیمت پایین تر ازمحدودیت فرد بدین معناست که میتواند برخی بازیگران در واحد تصمیم گیری را که ممکن است

طور دیگری درگیر این فرایند شوند حذف کنید.

یکی دیگر از ملاحضلت مهم این است که ایا بهای محصول شما از بودجه عملیاتی سالیانه تامیین خواهد شد

یا از یک بودجه بلند مدت تر. باید به بررسی این مسئله بپردازی که مشتریتان از کدام بودجه برای پرداخت بهای محصول استفاده خواهد کرد و فرایند بودجه بندی و به چه ترتیبی است .

دیدگاهتان را بنویسید